Bây giờ, các bệnh khó nói ở phái mạnh ng*y c*ng nhiều. Tuy nhiên, để tìm được nơi có thể tâm sự những điều n*y thì không phải nam giới n*o cũng biết...